žinoma


žinoma
ži̇̀noma įterpt. Ži̇̀noma, mẽs atei̇̃sime tavę̃s aplankýti.

.

Look at other dictionaries:

  • žinoma — žìnoma modal. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, Šlč, ZtŽ; Sut tikrai, be abejo: Žmonys, žìnoma, daba geriau gyvena kaip anksčiau gyveno Vvr. Žìnoma, kad kito tokio negaus kaip tu! Stak. Nu ir verpė plonai plonai, kas kaip norėdavo, žìnoma Pnd. Žìnoma, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • visuotinai žinoma veislė — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Veislė, kuri tampa visuotinai žinoma nuo paraiškos pateikimo bet kurioje valstybėje dienos, sudarant galimybę suteikti veislei teisinę apsaugą arba ją įrašyti į oficialų veislių sąrašą.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • šitas — šìtas, a pron. demons. (1) Š, DŽ1, NdŽ, LKGI651, PnmŽ, Žvr, Brt, à (4) K, Rtr, DŽ1, NdŽ, KŽ, Klvr, Krsn, Rod, Šr, Dgč, Cs, Krs, Žl, Ker, Vb, Mrk; N, L 1. H, H166, Sut, M nurodant tai, kas čia pat, kas žinoma: Šìtam žmogui vis negana Nm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • platinti — plãtinti ( yti), ina, ino tr. 1. SD327, R, K, J daryti platų (platesnį), plėsti: Parstatant tokį namą reikia jį plãtint ir trumpint Rm. Ar nereikia plãtyt jūsų durys? Slm. Nuo VI–VII a. pradžios šitokių kirvių ašmenys platinami į abi puses rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taip — 1 taĩp adv. K, Š, KŽ, FrnW; H, R, MŽ, Sut, L, K.Būg 1. tuo būdu (apibendrinant pasakyto ar iš konteksto suvokiamo veiksmo atlikimo būdą): Taĩp bet kas gali padaryti DŽ. Šis uždavinys sprendžiamas ne taĩp DŽ. Taip daryk Rtr. Išsitraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teip — 1 teĩp adv. Rtr, NdŽ, KŽ; SD1179, SD4,188,367, Sut, I. žr. 1 taip: 1. Prn, Lnk, Kp Teip yra naujadaras, padarytas pagal pavyzdžio iš šiaip K.Būg. Ausdavo drobeles plonas, rankšluosčius, skotertėles – teĩp i visą kraitį sudėdavo Čk. Pradėjo teip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešas — 2 viẽšas, à adj. (4) Š, DŽ, NdŽ; L 1. LL200, Rtr, Dbg, Aru29(Dv), Pls, Nmč, Vrn, Žln, Grš, Šn visiems skirtas, visuomenės naudojamas: Viešas kelias SD64, N, J. Dar̃ ir mes arti viẽšo kelio būnam LKKIX 219(Dv). Ažu viẽšo kelio ir medžias Šlčn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šis — šìs, šì pron. demons. K, Š; Q123, H, H166, R, MŽ, Sut, N, M, L, pl. šiẽ, šiõs, du. šiẽdu (šiuõdu, šiùdu Grg), šiẽdvi (šiuõdvi, šìdvi Grg, šiùdvi Klvr, šìdi KlbX125(Krtn)) 1. Lž šitas (vartojamas kaip būdvardis, nurodant erdvės… …   Dictionary of the Lithuanian Language